Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie miesiące to naprawdę dobra sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a jakieś spadki widoczne były aż w 14 województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z pewnością taka sytuacja jest mocno widoczna w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja może być bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Poza tym coraz większą rolę ogrywają różne dodatki, którymi motywuje się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co interesujące, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w bieżącym roku ogólna liczba osób pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez licznych osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na wysokość bezrobocia. Takie hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a nadal mimo pojawienia się wielkiej liczby maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie niektórych profesji i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.

Możesz również polubić