Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób stanowi poważny problem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się dodatkowo za ten okres odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu będzie je płacił pracodawca, a następnie taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle istota jest prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, które pozwolą zbadać zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie rozpocząć odpowiednie działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, ten czynnik to jeden z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień jest efektem problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Długotrwały stres negatywnie się odbija na wielu różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może powodem poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie wiedzą zupełnie, jak negatywne skutki może dla nich nieść stresujące życie. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Możesz również polubić