Gry komunikacyjne – założenia do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne polecamy tu przedstawione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia” i „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki”
  • symulacja komunikacyjna : „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach” i „Serial jako skuteczna reklama”
  • zabawa menedżerska – „Dziecko w Islamie. Weryfikacja kulturowa” oraz Gry Negocjacyjne i „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych”
  • symulacja edukacyjna : „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” i „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej”
  • zabawa słownikowa – „Detekcja metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie” i „Europejczycy w Ameryce – filmowy obraz spotkania kultur”
  • zabawa menedżerska – „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej” oraz „Bezmiar ludzkiego cierpienia – wyrażenie niewyrażalnego. Sposoby zapisu obozowego cierpienia”
  • gra decyzyjna – „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Kłodzkiej” i „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski”
  • zabawa komunikacyjna – „Możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce” i „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • zabawa zespołowa – „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)” oraz „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego”
  • Możesz również polubić