Symulacje biznesowe – specjalizacja doc. Otyś


Gry szkoleniowe – wykaz na kurs:

 • Ćwiczenia Menedżerskie
 • Innowacyjność w projektach szkoleniowych HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny menedżerskiej
 • Gry szkoleniowe , prof. dr hab. F. Boncol
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach szkoleniowych schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Inwentarze dóbr żywieckich z XVIII w. zawierajace..
 • Symulacje biznesowe , prof. dr hab. B. Celiński
 • Na zielonej trawce pod Krakowem
 • Ocena biznesowa szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Osobliwości, piękno i geneza krajobrazu Polski
 • Raport końcowy z badania szkoleniowe zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL
 • Wielkie Morawy – epoka i sztuka
 • Zachodniopomorskie)
 • Krok po kroku – Maha Ghosanada (109)
 • JAK GERTRUDA UCZY SWOJE DZIECI – JOHANN HEINRICH PESTALOZZI (278)
 • Postmodernizm – Ryszard Nycz (1370)
 • Niekończąca się opowieść – Michael Ende (1453)
 • Sekretny dziennik Laury Palmer – Jennifer Lynch (2226)
 • Zapach rumianku – Krystyna Siesicka (2818)
 • George Sand – Belinda Jack (3732)
 • Wędrujący umysł – Joseph Mcmoneagle (4127)
 • Mów mu: Panie – Gordon Dickson (4832)
 • Polowanie – Mike Resnick (5446)
 • Możliwe niemożliwego – Prentice Mulford (6554)
 • Uranowe uszy – Stanisław Lem (7257)
 • Gry biznesowe , prof. dr hab. G. Bromboszcz
 • Możesz również polubić