Nowe kursy dla sprzedawców

 • E-zarządzanie systemem budowlanym dla indywidualnego Klienta
 • Fizyka u podstaw nowych technologii – skok technologiczny dwudziestopierwszowiecznej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Implementacja systemu innowacji elektronicznej B2B w spółce Biuro Plus SA: Efektywność, Integralność, skok technologiczny – treningi menedżerskie
 • modernizacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych – treningi z przywództwa i otwarte szkolenia sprzedażowe
 • modernizacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj – szkolenia z asertywności
 • Szkolenia Coaching – szkolenia z przywództwa i bezpłatne szkolenia ze stresu
 • cyfrowa koncepcja finansowa pozwalająca na porównanie, wybór i pozyskanie produktów finansowych drogą elektroniczną
 • zdalna platforma publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia z konfliktów
 • Jordanowski proces Budownictwa – treningi pracownicze
 • Koncepcja systemowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej – szkolenia z zarządzania projektem
 • Modernizacja budynku oraz infrastruktury badawczej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w celu utworzenia innowacyjnych pracowni naukowych badań mózgu
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi HR
 • Ochrona międzynarodowa wynalazku Sposób i układ do konwersji energii promienistej słońca na uzytkową energię cieplną – warsztaty z konfliktów
 • Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny – warsztaty ze stresu
 • Panel Administracyjno-Księgowy dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Firm Administracyjnych z dostępem przez Internet
 • Paszport do importu firmy SKALIA 2009 – etap 1 – warsztaty z asertywności
 • Poprawa konkurencyjności firmy POLDRÓB poprzez implementacja elektronicznego systemu B2B wśród partnerów handlowych – warsztaty menedżerskie
 • Pozyskanie doradztwa niezbędnego dla debiutu spółki VIDIS na rynku NewConnect
 • Prace B+R oraz wdrożenie metodyki wytwarzania lekkiego kruszywa popiołoporytowego LSA – szkolenia z zarządzania czasem
 • Promujmy Polskę Razem – szkolenia handlowe
 • Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych, poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi
 • skok technologiczny eksportu PHU KANDELA – treningi firmowe
 • wzmocnienie strategii działania Centrum Dekarskiego poprzez sporządzenie strategii importowej
 • skok technologiczny działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – warsztaty z asertywności
 • wzmocnienie strategii działania firmy Consultronix poprzez zintensyfikowanie działalności importowej
 • skok technologiczny firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie modelu B2B – warsztaty z przywództwa
 • wzmocnienie strategii działania predsiębiorstwa STREFY KOMFORTU Anna Śpiewak poprzez uruchomienie portalu DECODOMpl
 • inwestora zewnętrznego – szkolenia z przywództwa
 • Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
 • Turbogenerator z regeneracją energii spalin: opracowanie technologii i wdrożenie produkcji – szkolenia zamkniete
 • Usprawnienie współpracy firmy MOTPOL Sp J (z Płońska) z Partnerami w wyniku rozbudowy modelu informatycznego – warsztaty ze stresu
 • Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz za granicą na wynalazek „Transgeniczne zwierzę oraz sposób jego otrzymywania”
 • Wdrozenie produkcji innowacyjnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu modernizacyjnej procedury laserowej – szkolenia z kreatywności
 • WROVASC – modelowe Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej – warsztaty z przywództwa
 • elektronicznego
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 45 i 622 PO IG w Ministerstwie Gospodarki – szkolenia z konfliktów
 • Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi – treningi biznesowe
 • pozyskanie i uruchomienie modernizacyjnego i scentralizowanego modelu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych z partnerami
 • zakup i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi handlowe
 • Znaki drogowe o zmiennej treści – warsztaty z konfliktów}
 • Możesz również polubić