Eventy Team Building – Podstawowy Panel


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów niniejszym składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Honorowej za kilka chwil dedykowanych na udzilone licencje i know how – podpisano: Marceli Kołodziej, Bolesław Orski, Herbert Cieślik i Herbert Garbowski

 • Media a dyktatura. Istota dyktatury w kontekście medialnym i komunikacyjnym
 • Kujawski Warsztat Kierowników sektora publicznego Warsztaty Team Building
 • wysoce przełomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building z cyklu : Upowszechnianie innowacyjnej, aktywnej polityki społecznej nt. ciekawe wynalazki dla bezpieczeństwa oraz zintegrowanego rozwoju . Polityka społeczna – Ekonomia – Kapitał – Gospodarka
 • Przejścia młodych z edukacji na rodzimy jak również zagraniczny rynek pracy: rola społeczności lokalnej, grupy odniesienia a także nowych mediów
 • MEDICINARIA „Hemofilia – rzadka choroba krwi”
 • Równie ważni? Sanatorzy drugiego planu (1926-1939), Poznań
 • International Scientific and Technical Conference Laser metody techniczne s Laser and their Application LTLA2015
 • III Konferencja Naukowa team building – Wpływ morsowania na organizm człowieka
 • Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani.
 • Nowa Architektura Finansowa Świata. Skutki dla Polski oraz Unii Europejskiej
 • Kongres Planarny team building zamykająca projekt Service Inter-Lab
 • Życie oraz twórczość Rudolfa Schnackenburga. Sesja naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin
 • Piosenka jest dobra na wszystko. Między wielka literaturą a kulturą popularną
 • Możesz również polubić