Koresnpondencyjne warsztaty

 • Finansowanie kosztów pozyskanieu sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy dla pracowników PARP zaangażowanych we wdrażanie PO IG w 2010 r
 • Firma 20 – nowe trendy w komunikacji, zarządzania informacją wewnątrz w przedsiębiorstwie
 • incuBITNETable – Instytut preinkubacji i komercjalizacji przedsięwzięć opartych na metodykach sektora Internet/Mobile – treningi miekkie
 • modernizacyjne elementy modelu konstrukcji i obudowy nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 2433300] – warsztaty menedżerskie i bezpłatne szkolenia zamkniete
 • nowoczesne, małoinwazyjne metody typu „non – fusion” i „fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka – szkolenia ze stresu
 • Kursy Zarządzanie – warsztaty z kreatywności i zamknięte szkolenia z obslugi klienta
 • Inteligentna wyszukiwarka i optymalizator działań w zakresie planowania kampanii marketingowych na nośnikach digital signage
 • zdalna koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – treningi firmowe
 • Komponentowa koncepcja obliczeń konstrukcyjnych – szkolenia z delegowania
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce (LTS) – warsztaty biznesowe
 • Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Faza 1: Centrum Cyklotronowe Bronowice
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty zamkniete
 • Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla programu elektronicznej wymiany rejestrów – treningi z komunikacji
 • Opracowania studyjno – koncepcyjne dla Bocheńskiej Strefy Aktywnści Gospodarczej – szkolenia pracownicze
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • Planowanie rozwoju TINES SA poprzez import – szkolenia pracownicze
 • Poprawa konkurencyjności firmy HADEX-GAZ poprzez uruchomienie elektronicznego programu B2B wśród partnerów handlowych – warsztaty handlowe
 • Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo – Żegrze – dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych
 • Prace rozwojowe nad nowym modelem informatycznym dla obiektów hotelarsko-gastronomicznych oraz uruchomienie ich rezultatów w firmie GiP – szkolenia menedżerskie
 • Realizacja harmonogramu rozwoju importu przedsiębiorstwa Amberline Sp z oo – warsztaty miekkie
 • Rozpoczęcie importu przez Przedsiębiorstwo Mistero Milano
 • skok technologiczny importu dla firmy 4Visitors – szkolenia z zarządzania projektem
 • rozwój działalności importowej firmy Grass Cavagna Group Polska
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej poprzez przygotowanie planu dynamizacji importu – szkolenia z konfliktów
 • skok technologiczny firmy poprzez eksport w zakresie obróbki elementów metalowych oraz produkcji konstrukcji stalowych
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez wypracowanie planu eksportu usług w zakresie IFS/Applications – warsztaty z komunikacji
 • skok technologiczny predsiębiorstwa STREFY KOMFORTU Anna Śpiewak poprzez uruchomienie portalu DECODOMpl
 • SIEĆ INWESTORÓW PRYWATNYCH SATUS – szkolenia z przywództwa
 • Symulator szkoleń w metodyki stereoskopowej – badania i wdrożenie
 • Udział w Targach AUTUMN International Fair/Tirana, 25-30112010 – treningi menedżerskie
 • Uruchomienie specjalistycznej usługi archiwizacji zasobów dla mikro i małych przedsiębiorstw – szkolenia z przywództwa
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „Sposób regulacji ciśnień w pionowych drogach ewakuacyjnych”
 • Wdrażanie harmonogramu rozwoju importu przez firmę Magam – szkolenia negocjacyjne
 • Wniosek o dofinansowanie planu dynamizacji importu firmy PHU Metrex Marek Chuchracki – szkolenia z konfliktów
 • Wybudowanie innowacyjnej instalacji ekologicznej mineralizacji odpadów organicznych-pozyskanie energii z OZE
 • Wysokowydajna metodyka drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – szkolenia z kreatywności
 • Wytworzenie kompleksowej e-usługi systemowania wystroju wnętrz – warsztaty menedżerskie
 • pozyskanie analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nano-struktury materiałów
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego projektu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia ze stresu
 • WDRAŻANIE ELEKTRONICZNEGO systemU B2B – szkolenia z komunikacji}
 • Możesz również polubić