Certyfikowane szkolenia ze sprzedaży

 • Ewaluacja programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka w 2010 r
 • Firma 20 – nowe trendy w komunikacji, zarządzania informacją wewnątrz w przedsiębiorstwie
 • Globalny model badania, monitorowania i prognozowania aktywności burzowej – szkolenia ze stresu
 • Informatyczny system wspomagania kompleksowego zarządzania zagrożeniami górniczymi – treningi z przywództwa i elearningowe szkolenia z delegowania
 • nowoczesne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych – treningi z komunikacji
 • Treningi Dla Mówców HR – szkolenia negocjacyjne i współfinansowane szkolenia sprzedażowe
 • Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec
 • mobilna struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w projektie telepracy – treningi miekkie
 • KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw – szkolenia z przywództwa
 • Komputerowa, automatyczna weryfikacja spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding model ( FACS ) –
 • Krajowe Centrum Badań i Aplikacji innowacyjnych Materiałów Metalicznych i Ceramicznych – szkolenia z kreatywności
 • Nowatorski serwis internetowy ASYSTENT RODZICA/PLANER do organizowania życia rodzinnego z dzieckiem w roli głównej
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty sprzedażowe
 • Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115PKWiU343020-90 – szkolenia ze stresu
 • Osiągnięcie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności apteki poprzez pozyskanie urządzeń i oprojektowania umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji – warsztaty z obslugi klienta
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • plID – Polska ID karta – treningi HR
 • Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż gazu w utworach formacji czerwonego spągowca – szkolenia z przywództwa
 • Poszerzenie oferty Global Pollena SA o modernizacyjne produkty do płukania tkanin
 • system Międzynarodowe projekty Doktoranckie – systemy realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD) – szkolenia HR
 • Promujmy Polskę Razem – szkolenia z zarządzania czasem
 • Rozpoczęcie działalności importowej w zakresie usług doradczych Firmy A1 Europe
 • unowocześnienie importu poprzez uczestnictwo w targach i misjach międzynarodowych – warsztaty sprzedażowe
 • rozwój procesu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług
 • unowocześnienie działalności eksportowej poprzez wypracowanie koncepcji rozwoju importu – warsztaty menedżerskie
 • unowocześnienie firmy INPOL-KRAK Sp z o o poprzez ekspansję na rynki europejskie
 • unowocześnienie firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – warsztaty z delegowania
 • unowocześnienie spółki poprzez uruchomienie importu w zakresie suplementów diety
 • – treningi z obslugi klienta
 • Teczka z Nutami – uruchomienie e-usług umożliwiających nowoczesne przetwarzanie i edycję zapisów nutowych
 • Turbogenerator z regeneracją energii spalin: sporządzenie technologii i uruchomienie produkcji – treningi z asertywności
 • Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK SA a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B – treningi HR
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „model nadciśnieniowego zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem”
 • Wejście firmy Studio Dietetyki na zagraniczne rynki poprzez opracowanie koncepcji dynamizacji eksportu – warsztaty z kreatywności
 • Wirtualny serwis obsługi klientów Web Poligraf – treningi ze stresu
 • Wykonanie prac badawczo-rozwojowych na temat e-commerce i uruchomienie ich wyników
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – szkolenia z przywództwa
 • Wytworzenie oraz zaoferowanie na rynku portalu pozwalającego na zautomatyzowane porównywanie projektów szkół wyższych Jakie Studia – treningi z komunikacji
 • Zasystemowanie, implementacja i implementacja programu do Elektronicznego Przesyłu Operacji Księgowych
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty negocjacyjne
 • pozyskanie usług doradczych dla opracowania koncepcji ekspansji importu dla Gorzelnia Bodzanowice – szkolenia z zarządzania czasem}
 • Możesz również polubić