Pomoc pieniężna na szkolenia z zarządzania


Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Mazowiecki Fundusz Strukturalny” do drugiego etapu zaakceptowano tu wymienione projekty:

 • wypracowanie cyfrowego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – treningi z obslugi klienta
 • wypracowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – treningi z delegowania
 • Licencjonowane Szkolenia Komunikacja – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie platformy cyfrowej MEBLARZEPL – treningi miekkie
 • zbudowanie portalu udostępniającego informacje o wydarzeniach i miejscach pozwalających efektywnie zorganizować czas wolny – warsztaty z obslugi klienta
 • stworzenie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego procesowania domu – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie wortalu zdalnego ELIVE skupiającego społeczności poszczególnych klubów, restauracji i dyskotek – szkolenia sprzedażowe
 • przyrost innowacyjności technologicznej i produktowej firmy WObit w dziedzinie automatyki i robotyki – szkolenia z asertywności
 • wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – treningi HR
 • audiomat-zdalne centrum branży dźwiękowej – treningi z kreatywności
 • weryfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy – szkolenia z przywództwa
 • BAKS EXPORT 2010-2011 – treningi ze stresu
 • Budowa procesu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych – treningi biznesowe
 • Centrum metodyki Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego – treningi z kreatywności
 • Doradztwo dla Korbank sp z oo w drodze na New Connect – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” SA – inwestycja w nowe technologie – treningi z delegowania
 • Ekspansja na rynek Rumuński i Bułgarski szansą intensyfikacji dla firmy Signum spzoo – szkolenia handlowe
 • Możesz również polubić