Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr TBW/53 9 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata podczas konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Warsztaty w Szklarskiej Porębie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: chełmski oraz oleski

  Upoważnieni beneficjenci to: Michór Józef Uslugi Ogólnobudowlane, Reemtsma Polska S.A. , ICN Polfa Rzeszów S.A., TURBO MYJNIA – Ekologiczna myjnia parowa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTRONIX” S.C. Jan Wiertlewski – Zdzisław Jabłoński, „KOGNITEK” , Centrum Badań DNA Sp. z o.o., CORE Arkadiusz Stanoszek , Global Biuro S.A., OKE POLAND Sp. z o.o., Systemy Informatyczne Set(h) spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak, Górski Ogród Paweł Poniewierski , VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, P.U.H. „POLMOT” Węgrzynowski Paweł

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić