Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr SSX/82 2 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Szczecinie
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim


 • Program zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: gostyniński oraz szamotulski

  Upoważnieni beneficjenci to: Celuloza Świecie S.A., OPOCZNO S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Eco-mobile, T.D.K.L. , Zelowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Alertfinansowy.pl sp. z o.o., Ekobenz sp. z o.o, INTERCHEMOL Sp. z o.o., Natrol Sp. z o.o., PLASTWAG , VFRPOLAND Sp. z o.o., Elmad , PRACOWNIA GEODEZYJNA DELTA ADRIAN CICHOŃ, Europejski Bank Inwestycyjny

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić