Środki Unijne na kursy zamknięte


Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Wielkopolski Fundusz Infrastrukturalny” do formalnego etapu przechodzą niżej wymienione granty:

 • stworzenie internetowej platformy szkoleń e-lernigowych z zakresu zarządzania, marketingu i BHP – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie nowej e-usługi dla sektora bankowego, zdigitalizowana weryfikacja kredytobiorców – szkolenia z przywództwa
 • Certyfikowane Szkolenia Analiza Transakcyjna – szkolenia z delegowania
 • – treningi negocjacyjne
 • stworzenie portalu internetowego RentMania umożliwiającego umieszczanie ofert okresowego wynajmu nieruchomości i sprzętu sportowo-turystycznego – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie serwisu mobilnego w zakresie zwierząt domowych – warsztaty menedżerskie
 • wypracowanie usługi dostępu do cyfrowego programu Zarządzania Relacjami z Klientem – CRM – szkolenia zamkniete
 • progres importu w ZMM MAXPOL – szkolenia menedżerskie
 • wzmocnienie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – szkolenia z konfliktów
 • weryfikacja poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – szkolenia HR
 • certyfikacja procesów biznesowych w ramach współpracy handlowej – warsztaty handlowe
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia systemów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – warsztaty z delegowania
 • Biotechnologie i nowoczesne technologie medyczne – szkolenia ze stresu
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale innowacyjnym – treningi negocjacyjne
 • Droga do Polski Przedsiębiorczej – warsztaty z kreatywności
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Osi Priorytetowej projektu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – szkolenia z zarządzania projektem
 • eFitness – wypracowanie nowoczesnego modelu do rejestracji klientów i usług klubów fitness – treningi z asertywności
 • Możesz również polubić