Symulacje integracyjne – problematyka do zaliczenia


Potwierdzamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Umiejętnościowe akceptujemy następujące opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska – „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.” oraz „Wpływ narzędzi wyszukiwawczych na kształtowanie Word Wide Web”
  • zabawa komunikacyjna – „Mitopoetycki obraz rusałki. Konteksty nurtu romantycznego” i „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?”
  • zabawa językowa – „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ” oraz Gry Strategiczne oraz „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka”
  • zabawa menedżerska : „Zjawisko janczerstwa na modelu Mehmecka Sokdovicia” oraz „Blog jako wspołczesna forma pamiętnikarstwa”
  • symulacja lingwistyczna : „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ” i „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy”
  • gra lingwistyczna : „Kobieta w poszukiwaniu tożsamości na podstawie powieści Gustawa Flauberta „Pani Bovary”” i „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”
  • zabawa kreatywna : „Komunikacja rocznego dziecka” i „Dramat życia obozowego w wybranych utworach literackich”
  • gra strategiczna : „Słownictwo handlowe ” oraz „Mass media i teroryzm”
  • symulacja strategiczna – „Skuteczność reklamy wyborczej” i „Wpływ reklamy na młodzież”
  • Możesz również polubić