Dotacje na kursy HR


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Program Strukturalny” do merytorycznego etapu przechodzą tu wymienione granty:

 • zbudowanie elektronicznej platformy do zarządzania bazami danych związanymi z procesami promocyjnymi i sprzedażowymi MSP – treningi miekkie
 • stworzenie nowego modelu B2B integrującego sieci komórkowe partnerów z smsowymi usługami biznesowymi – szkolenia miekkie
 • Kursy Motywacja Pozafinansowa Na Śląsku – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie platformy zdalnej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – treningi firmowe
 • zbudowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie rozwoju dziecka – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie usługowego projektu On-line wspomagającego automatyzajcę procesów biznesowych i prowadzenie ewidencji bieżącej działności firm – warsztaty z komunikacji
 • wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – treningi sprzedażowe
 • zwiększenie udziału przychodów z importu w spółce PPHU ,,Patric” PATRYCJA WRÓBLEWSKA – warsztaty biznesowe
 • Adaptacyjny projekt wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł cyfrowych – treningi z kreatywności
 • B2B w Armadeopl – projekt współpracy z dostawcami, kurierem, biurem rachunkowym i modelem sprzedaży ratalnej – warsztaty z delegowania
 • Bioaktywacja siarki odpadowej na potrzeby rekultywacji i nawożenia gleb – warsztaty z przywództwa
 • Budowa modelu zoptymalizowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych – szkolenia menedżerskie
 • Centrum produkcji cienkościennych zespołów i modułów turbinowych silników lotniczych – warsztaty HR
 • Doposażenie infrastruktury badawczej Małonarodowego Centrum innowacyjnych technologii i Materiałów – warsztaty sprzedażowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – treningi interpersonalne
 • E-konfigurator procesów solarnych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Możesz również polubić