Gry kreatywne – hipotezy do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe akceptuje się następujące tezy do superwizji końcowej:

  • symulacja menedżerska – „Wirtualny dyskurs polityczny na przykładzie dostępnych blogów politycznych” oraz „Skuteczność reklamy wyborczej”
  • symulacja komunikacyjna : „Problem macierzyństwa w dyskursie feministycznym” oraz „Etykieta językowa w miejscu pracy”
  • symulacja lingwistyczna – „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu” oraz Gry Negocjacyjne W E-Learningu i „Język propagandy polskich radykalnych ugrupowań politycznych na stronach internetowych”
  • gra menedżerska : „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich” i „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa”
  • symulacja kreatywna : „Polski dandys. O kreacji pewnego stylu życia w listach Juliusza Słowackiego do matki” i „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na studium przypadku życia oraz twórczości ocenianych pisarzy epoki”
  • symulacja biznesowa – „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie”” i „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • symulacja słownikowa : „Literatura dla dzieci” oraz „Makau, jako kulturowy palimpsest i miasto dialogu międzycywilizacyjnego”
  • gra lingwistyczna : „Laserowe teksturowanie powierzchni roboczych części maszyn” i „Semiramida Pólnocy czy demon zła? Wizerunek polityczny Katarzyny II”
  • symulacja zespołowa : „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010” oraz „Istota reklamy audiowizualnej na modelu pierwszych kampanii reklamowych”
  • Możesz również polubić