Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr GHS/28 8 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Pomocowego

Harmonogram dyskusja podczas panelu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Rucianem
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa ryżu
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: biłgorajski oraz wysokomazowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Pazdur Janusz Uslugi Ogólnobudowlane ANET, Cementownia „Nowa Huta” S.A., Zakłady Porcelany i Porcelitu „CHODZIEŻ” S.A., Elżbieta Zjawiony TVK – Telewizja Kablowa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMPROMEX Spółka z o.o. , „Stencel” Import-Eksport Ewa Stencel, Aninet Sp. z o.o. , FONLINE Sp. z .o.o., INTER-INFO Grzegorz Zabrocki, NEXUM , SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA , TUGEB POLBUD Sp. z o.o., INSEVIA SP. Z O.O., WARTA GLASS JEDLICE , ZAKŁADY CHEMICZNE „BOCHEM”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić