Symulacje szkoleniowe – fundamenty teoretyczne do pracy dyplomowej


Informujemy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Szkoleniowe rekomenduje się nizej wymienione książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja kreatywna – „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu” i „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej”
  • symulacja biznesowa – „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” i „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza”
  • symulacja zespołowa : „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji” i Licencjonowane Gry Biznesowe oraz „Bioklimat Suwałk”
  • gra językowa : „Rasizm jako przejaw wykluczenia” i „Klasztory prawosławne w Polsce”
  • symulacja menedżerska – „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” i „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci”
  • zabawa kreatywna – „Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku” i „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza”
  • gra biznesowa – „Nowy Jork w obiektywie” oraz „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji”
  • symulacja słownikowa : „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie (rozważanie na modelu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku)” oraz „Cyganie w Polsce. Problematyka historyczno – kulturowa a współczesność”
  • zabawa komunikacyjna – „Definicja śmierci w ujęciu różnych autorów” i „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego”
  • Możesz również polubić