Subwencje na kursy z zarządzania


Informujemy iż w ramach pogramu dofinansowań „Pomorski Fundusz Pomocowy” do eksperckiego etapu zaakceptowano poniższe projekty:

 • wypracowanie elektronicznej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – warsztaty z delegowania
 • zbudowanie modułowego modelu cyfrowego pozwalającego na samodzielne, kompleksowe kreowanie tożsamości wizualnej firmy – warsztaty z przywództwa
 • Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży – treningi z konfliktów
 • stworzenie platformy konsultacyjnej zapewniającej specjalistyczne internetowe konsultacje medyczne – warsztaty zamkniete
 • zbudowanie portalu umożliwiającego wspólną pracę oraz tworzenie witryn intranetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie Serwisu zdalnego SprawdzSiępl oraz precyzyjnie skierowane reklamy zasobów wiedzy – treningi pracownicze
 • zbudowanie wirtualnego doradcy innowacyjnej infrastruktury IT – warsztaty interpersonalne
 • progres konkurencyjności SMT Software SA poprzez uruchomienie kompleksowego projektu Koordynacji planów i integrację z istniejącymi procesami spółek Grupy Advpl – warsztaty firmowe
 • zoptymalizowanie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji danych pomiędzy Estelligence a klientami – warsztaty z zarządzania projektem
 • „eInclusion – Lubartów bez barier” – szkolenia pracownicze
 • Badania i rozwój metodyki współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – warsztaty z zarządzania czasem
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – treningi z komunikacji
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę TONETIC – warsztaty z konfliktów
 • Budowa nowego zakładu produkcyjnego oraz zakup wysokomodernizacyjnej procedury przez Curtis Healthcare Sp z o o – szkolenia pracownicze
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnych procedury wytwarzania chemii budowlanej – treningi firmowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych – treningi miekkie
 • cyfrowa koncepcja usług, produktów, technologii i wiedzy środowiskowej – eko24 – warsztaty z przywództwa
 • Możesz również polubić