Wyjazdy Team Building – Wrześniowy Kurs


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów tu i teraz składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Dyrektorów za kilka chwil dedykowanych na patronat dydaktyczny – podpisano: Damian Brzeziński, Cecyliusz Pluta, Marian Bienias i Denis Cieślik

 • Od hodowli świń do przetwórstwa – wczoraj a także dziś; IX Szkoła Zimowa 16-19 lutego 2016 USTROŃ
 • Drugi Warsztat Ekspertów branży nowych technologii Zabawy Biznesowe
 • VI Zjazd Prawników-Administratywistów pt. Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego
 • Niemcy oraz światowa w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze.
 • 3rd Conference on Dynamical Systems and Applications
 • 4. Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building „Złoża kopalin – poszukiwanie, badanie, dokumentowanie”
 • XIII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building „Zarządzanie w organizacjach zorientowanych projakościowo” (konferencja organizowana wspólnie ze Studenckim Kołem Zarządzania Jakością oraz Wiedzą Wydziału Ekonomicznego UMCS)
 • XVI Letnia Szkoła Andragogów jak również Poradoznawców
 • Konferencja światowego Towarzystwa Naukowego AIDS
 • Praktyczne Warsztaty biznesowe team building pt.”Intaglio. Tradycja jak również Nowoczesność”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Dydaktyczno-Dydaktyczna Kierowników Katedr Biochemii Uczelni Medycznych z Omówieniem Nauczania Studentów Anglojęzycznych
 • III Sympozjum Alergii na Pokarmy – standardy diagnostyki a także leczenia
 • V Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building z wieloetapowego programu Forum Młodych Menedżerów pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE: szanse rozwojowe w perspektywie 2014-2020”
 • Poznanie mistyczne oraz jego status w filozofii i teologii
 • Możesz również polubić