Zamknięte warsztaty menedżerskie

 • Ewaluacja w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku
 • Foresight priorytetowych, nowoczesnych procedury na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej
 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny – III Etap – szkolenia negocjacyjne
 • komputerowa platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo – badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa – warsztaty z przywództwa i dodatkowo szkolenia biznesowe
 • Innowacyjność nowego wzoru użytkowego w parze z ekologią – warsztaty HR
 • KonferencjeHR – warsztaty z delegowania i dodatkowo szkolenia menedżerskie
 • Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim
 • zdalna platforma publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia zamkniete
 • IQ Advisors – inkubator procedury informacyjnych i komunikacyjnych – treningi negocjacyjne
 • Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności –
 • Laboratoria Euroimplant – uruchomienie nowoczesnych produktów inżynierii tkankowej – szkolenia handlowe
 • Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z przywództwa
 • Nowy Xpertis, czyli jak zamienić zarządzanie na e-zarządzanie (PKWiU: 5829290 Pakiety pozostałego osystemowania użytkowego) – warsztaty z kreatywności
 • Otwarcie na świat – ograniczenie wykluczenia elektronicznego w Gminie Pcim, Budzów i Mszana Dolna – warsztaty miekkie
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do technologicznego układania opakowań na paletach
 • PLAN rozwoju eksportu – treningi interpersonalne
 • Południowo-zachodni Szlak Cysterski – szkolenia miekkie
 • Pozyskanie przez EKOBOX Sp z oo specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Produkcja skór w metodyki bezchromowej – szkolenia sprzedażowe
 • Realizacja koncepcji dynamizacji importu drogą do rozpoczęcia sprzedaży usług na rynkach UE – szkolenia z zarządzania projektem
 • Rowój Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez import
 • unowocześnienie importu innowacyjnych klipsów wytwarzanych przez SolArM – treningi z zarządzania projektem
 • skok technologiczny działalności eksportowej i zdobycie nowych rynków zbytu dla nowoczesnych produktów
 • skok technologiczny działalności eksportowej poprzez stworzenie harmonogramu rozwoju eksportu – szkolenia z asertywności
 • skok technologiczny firmy GRAS przez eksport hydrantu DN33 dzięki opracowaniu koncepcji rozwoju importu
 • unowocześnienie firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – szkolenia z asertywności
 • unowocześnienie przez eksport w spółce Gryphon sp z o o
 • Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych metodyki społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 – warsztaty z przywództwa
 • Techbaza – dane sprzętu RTV i AGD w Twoim komputerze
 • testCV jako narzędzie ułatwiające przeprowadzenie rekrutacji oraz zdiagnozowanie kwalifikacji pracowników jak i kandydatów do pracy – treningi interpersonalne
 • Usprawnienie współpracy pomiędzy firmą AUTO-EURO, a Partnerami w wyniku rozbudowy modelu informatycznego – szkolenia menedżerskie
 • Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz za granicą na wynalazek „Transgeniczne zwierzę oraz sposób jego otrzymywania”
 • Wdrażanie systemów B2B koniecznością dalszego intensyfikacji dla przedsiębiorstw z branży marketingu i reklamy – treningi biznesowe
 • Wirtualne biuro – podniesienie poziomu bezpieczeństwa archiwizacji danych w przedsiębiorstwie – szkolenia z konfliktów
 • wzmocnienie zarządzania IP i IP2 w 2009 r
 • Wysokowydajna procedura drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – treningi interpersonalne
 • Wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie nowych wzorów żaluzji – szkolenia z kreatywności
 • Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia negocjacyjne
 • Zautomatyzowanie przepływu informacji techniczno-handlowej pomiędzy firmą SKAMER-ACM i firmami współpracującymi – szkolenia z zarządzania czasem}
 • Możesz również polubić