Eventy Team Building – Podstawowy Panel


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów z ukłonami składają wyrazy wdzięczności w imieniu Kierownictwa Fundacji za kilka chwil dedykowanych na patronat dydaktyczny – podpisano: Dobromił John, Wiliam Makowski, Stanisław Sarnowski i Franciszek Kucharczyk

 • Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura
 • Sierpniowy Kongres Kierowników Komunikacji Zabawy Integracyjne i Team Building
 • III Olsztyńska Konferencja Logopedyczna nt. Mózg a mowa – koncepcje, relacje, praktyka, interpretacje
 • Etyczne a także społeczne aspekty parametryzacji w nauce
 • VI Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce oraz Ekonomii, ZaMa’16
 • Integrowana produkcja zbóż – wysoki plon dobra jakość (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej we współczesnym świecie
 • Międzynarodowe Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne projektowe „Urban Acupuncture” Warszawa, 7-22 września 2015
 • XXIX Ogólnopolskie Studium Przypadku team building „Mechanizmy służące utrzymaniu życia oraz regulacji fizjologicznych”
 • Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologcznych. Zajęcie naczyń w przebiegu chorób reumatycznych – aspekty diagnostyczne a także kliniczne.
 • Przetwarzanie oraz analiza sygnałów w systemach wizji a także sterowania
 • IV Spotkanie Robocze „My z Nich”
 • Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa
 • Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne
 • Możesz również polubić