Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr END/66 4 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas spotkania obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Spotkania team building w Wieliczce
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Działalność fotograficzna
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: złotoryjski oraz braniewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shantou S.E.Z. Solar Factors Industry Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych S.A., NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, INTEGRAL, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „RAD-SAT 2” , „POLONIT” – , California Trailer Spółka z o.o., FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FARUM S.A., GLOBALINCENTIVE.PL , MPJ BIURO RACHUNKOWE , SANTE A. Kowalski Spółka Jawna, TERRA Bogusław Albinowski, Firma PEGAZ – Marian Stopa, VELO , Zakład Produkcyjno – Handlowy Ryszard Franciszek Wodowski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić