Dotacje na warsztaty menedżerskie


Zawiadamiamy że w ramach pogramu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Strukturalny” do weryfikacyjnego etapu przechodzą tu wymienione programy:

 • zbudowanie zdalnej platformy do procesowania wnętrz pomieszczeń – szkolenia handlowe
 • stworzenie nowej infrastruktury procesu informatycznego B2B dla spółki iPlay – treningi interpersonalne
 • Szkolenia Z Pracy W Zespole W Tarnowie – treningi biznesowe
 • zbudowanie oprojektowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności – warsztaty zamkniete
 • stworzenie portalu zdalnego e-kariera – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie Serwisu cyfrowego SprawdzSiępl oraz precyzyjnie skierowane reklamy zasobów wiedzy – szkolenia HR
 • zbudowanie, innowacyjnej procesowo, zautomatyzowanej e-usługi fakturowania dla przedsiębiorstw z terenu kraju – szkolenia z kreatywności
 • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – warsztaty handlowe
 • zoptymalizowanie udziału sprzedaży eksportowej poprzez intensywne pozyskiwanie klientów – szkolenia menedżerskie
 • Aktywizacja importu produkowanych prze PHENIX Sp z OO akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji importu fotelików samochodowych dla dzieci – szkolenia z zarządzania projektem
 • Badania i unowocześnienie metodyki współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – szkolenia z zarządzania czasem
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – szkolenia z przywództwa
 • Biodegradowalne wyroby włókniste – warsztaty firmowe
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego systemu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – szkolenia menedżerskie
 • DOSTĘP DO INTERNETU – szansa na intensywny rozwój Gminy Płaska – warsztaty z zarządzania projektem
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – warsztaty ze stresu
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – szkolenia z obslugi klienta
 • Możesz również polubić