Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją programu nr TAA/33 4 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Harmonogram dyskusja podczas konferencji obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Rucianem
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: skierniewicki oraz prudnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Panxuping Jewels Co. Ltd, Elektrometal S.A., IMPEXMETAL S.A., MJM Firma sprzątająca, Niezależny Samorządny Związek „Solidarność” Zakładowa Komisja Zakładów Chemicznych „Blachownia”, „Prefabet Ełk” , AutoID Polska S.A., DENTAL „S” Mariusz Szajda, FUNENGLISH.PL , Marseille , Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o., „AJ Group” Sp. z o.o., Gerda sp. z o.o. oddział w Warszawie, Turbokolor , CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ REHApunkt

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić