Symulacje strategiczne – tezy do egzaminu


Potwierdzamy iż na studiach Andragogika i Symulacje Doświadczalne zalecamy poniższe opracowania do zaliczenia:

  • gra kreatywna : „Opinie mieszkańców miasta Lublin na temat” oraz „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii”
  • gra biznesowa – „Turcy w Niemczech od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” i „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi”
  • symulacja kreatywna – „Reportaż w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007)” i Gry Szkoleniowe Organizowane Dla Inżynierów oraz „Przyswajanie wiedzy językowej przez małe dziecko”
  • gra kreatywna : „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych” i „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia”
  • gra językowa : „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego” oraz „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej”
  • gra decyzyjna – „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” i „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na modelu powiatu poznańskiego”
  • zabawa menedżerska : „Wizerunek kobiet Islamu” i „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000”
  • zabawa strategiczna : „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii” i „Zmiany częstości występowania opadów gradu w Polsce w latach 1954-1981”
  • symulacja biznesowa – „Anglicyzm w prasie kobiecej na studium przypadku „Twojego Stylu”, „Gali”, „Cosmopolitan”, „Elie”” i „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków”
  • Możesz również polubić