Symulacje komunikacyjne – zagadnienia do egzaminu


Ogłaszamy że na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Eksperymentalne akceptujemy następujące tematy do superwizji końcowej:

  • symulacja komunikacyjna – „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich” i „Eta – od manifestu intelektualistów po dzialalność terrorystyczną”
  • zabawa słownikowa : „Limeryk – charakterystyka i konkretyzacje gatunku” oraz „Emancypacja kobiet w prasie poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku”
  • gra strategiczna : „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie” oraz Dedykowane Symulacje Menedżerskie oraz „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”
  • gra słownikowa : „Media elektroniczne w systemie komunikacji w organizacjach Unii Europejskiej” i „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego”
  • symulacja decyzyjna – „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza” i „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne”
  • symulacja lingwistyczna – „Pojęcie piękna u dostępnych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych” i „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej”
  • zabawa kreatywna : „Destrukcyjna siła miłości w dramatach Stanisława Przybyszewskiego (na przykładzie utworów „Złote runo”, „Śnieg”, „Goście”). ” i „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych”
  • symulacja kreatywna : „Wojsko polskie w misjach pokojowych NATO w latach 1998-2007” oraz „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii”
  • symulacja językowa – „Internet jako narzędzie globalizacji” i „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej”
  • Możesz również polubić