Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr MEY/75 3 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodki na Spotkania team building w Sudetach
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubański oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: MILFOR S.A.., Zakłady Radiowe ELTRA S.A. , Zakład Usługowy „KUBUŚ” Adam Mroczkowski, Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, P.P.H.U. FORMAT S.J. Marek Kuśmierek i S-ka, KOLOR SAT Leonard Suski , AUTO NAPRAWA KRYSTIAN WROCŁAWSKI, Firma SILVEX Maria Wójcik, Jakub Lipiński Unlimited, Krakpol Aleksander Dembowski, POLISHMEDIC Sp. z o.o., Tro Media Marcin Misztal, CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”, Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr Wilsz s.c. Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz”., Zakład Produkcji Metalowej PROMEX Pietras Woźniak SP.J.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić