Rekomendacje – trenerzy z negocjacji – Ośrodek Treningu

Baza dopuszczonych do kolejnej rundy wnioskodawców w programie dotacji Włoskiego Grantu Rozwojowego:

  • 8/E/MAZOWIECKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej metody diagnostyki i terapii choroby cywilizacyjnej sposobem na wzmocnienie konkurencyjności spółki, „FUNDACJA PROVENTUS” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, . Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 1/C/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii., SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Integra Consulting .
  • 4/H/OPOLSKIE-, Innowacyjne rozwiązania linii technologicznej do produkcji łączników meblowych – lamelek., SOLiD PAWEŁ PASIERB, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Piotr Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Homo Creatore
  • A5/F/ŚLĄSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i pomiarowych celem uzyskania przewagi konkurencyjnej na międzynarodowym rynku uszczelnień mechanicznych., ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Schenk Institute
  • G9/D/POMORSKIE-, Innowacyjny, mobilny system klimatyczny pobudzający naturalne mechanizmy przystosowawcze żywych organizmów., „WICHARY TECHNOLOGIES” SP Z O.O., Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Certes
  • EH6/G/DOLNOŚLĄSKIE-, Implementacja najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych środkiem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym., PIOTR GRYCZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-TURYSTYCZNE LOTOS, Dla tego projektu przyznano subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Schenk Institute
  • G4/A/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, podniesienie konkurencyjności salonu poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnych technologii i usług., STACH KARINA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Herra. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Progress project
  • 4/N/OPOLSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy WJK-Invest poprzez inwestycje w środki trwałe. , KRÓLICZEK JANUSZ WJK-INVEST, Dla tego projektu przyznano dotację na gry team building. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Schenk Institute
  • Możesz również polubić