Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr FCC/87 4 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Programu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie panelu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Ocena jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Beskidach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)


 • Fundusz będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja monet
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie gazet
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krasnostawski oraz m. Bytom

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Naki Jewelry Co. Ltd., Zespół Elektrociepłowni „Wybrzeże” S.A. , Autogaz – Montaż i obsługa instalacji gazowych – Wojtasik J. , TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIST” Spółka Cywilna , „OLTRONIK” MASZYNY I URZĄDZENIA DO SITODRUKU Czesław Olejniczak, ATC-Cargo S.A., Ecostandard Jacek Korzeniewski, GMIT.PL Agnieszka Hajduk, NAMAROL BUDOWA-MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH Jacek Kudlański, Stopango sp. z o.o., XYLAB MOBILE , Activis Polska Sp. z o. o. , Automatech Spółka z o.o., Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić