Granty Europejskie na szkolenia HR


Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Wielkopolski Fundusz Pomocowy” do kolejnego etapu przechodzą niżej wymienione programy:

 • stworzenie mobilnej platformy do systemowania wnętrz pomieszczeń – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie elektronicznej wyszukiwarki usług tłumaczy, usług szkoleniowych i doradczych “ CzarneNaBialympl – warsztaty z delegowania
 • Kursy Zarządzanie Zmianami – treningi negocjacyjne
 • stworzenie platformy zdalnej do realizacji nowoczesnych usług interaktywnych dla użytkowników urządzeń mobilnych – treningi firmowe
 • stworzenie portalu umożliwiającego naukę za pomocą komputera PC lub urządzeń mobilnych – warsztaty interpersonalne
 • zbudowanie serwisu zdalnego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie serwisu umożliwiającego świadczenie e-usług polegających na zdalnej obsłudze on-line kampanii reklamowych w Internecie – treningi HR
 • przyrost innowacyjności firmy Alu model dzięki wrdożeniu automatyzacji procesów biznesowych w relacjach z kontrahentami – treningi z kreatywności
 • zwiększenie efektywności współpracy z partnerami poprzez model B2B w Kulik Sp jawna – warsztaty z komunikacji
 • „Internet szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców Gminy Błonie” – treningi firmowe
 • weryfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – treningi biznesowe
 • Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu – szkolenia handlowe
 • Bryły z warstw tworzywa sztucznego z portretem Chopina i Jana Pawła II – szkolenia biznesowe
 • Centrum innowacyjnych technologii Laserowych do produkcji nowoczesnych ekologicznych kotłów energetycznych – szkolenia z konfliktów
 • Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 245132 – 5000 – treningi z komunikacji
 • e-Fachowiec – systemowe kojarzenie zleceniodawców i wykonawców usług – treningi menedżerskie
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych-II etap – szkolenia menedżerskie
 • Możesz również polubić