Referencje – trenerzy z negocjacji – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Baza wygranych wnioskodawców w programie grantów Norweskiego Grantu Badawczego:

  • –6/W/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji technologicznej sposobem na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa STOLDEX, ZYWERT TOMASZ „STOLDEX” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, . Dla tego wniosku zatwierdzono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Akademia przygoda
  • C9/L/DOLNOŚLĄSKIE-, Innowacyjny proces doczołowego zgrzewania płyt z tworzyw wielkocząsteczkowych umożliwiający produkcję ulepszonych wyrobów: zbiorników magazynowo–procesowych i aparatów technologicznych., LECH-PLAST TYCZYŃSKI GOTWALD-TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano subwencję na gry strategiczne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje Integra Consulting .
  • H6/P/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii do unieszkodliwiania osadów dennych, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MARTECH-PLUS” MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Nęcki. Zalecane w spółce Akademia przygoda
  • A4/C/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Profesjonalizacja, komercjalizacja i wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnych procesów w zakresie kompleksowej innowacyjnej usługi inspekcji i robót kanalizacyjno – renowacyjnych w oparciu o mobilną linie wielosegmentową., Bielski Zakład Instalacyjny „EL-GAZ-S” Marek Ścisłowski, Dla tego aplikacji zatwierdzono subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia w agencji Mindlab
  • B4/R/LUBELSKIE-, Zakup innowacyjnego systemu CAD4/G/PODLASKIECAM wraz z oprzyrządowaniem do wykonywania prac protetycznych. , ” PRIMAFREZ SPÓŁKA CYWILNA SEBASTIAN GIBIEC PAWEŁ NAMYSŁOWSKI „, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Herra. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Homo Creatore
  • 0/W/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek skrojonego na miarę typu kominka wentylacyjnego WiroVent Plus kompatybilnego z odpowiednimi akcesoriami zapewniającymi w pełni wydajne przejście zestawu przez połać dachową, aż do kratki wentylacyjnej. Nowa konstrukcja kominka została wzbogacona o odpływ kondensatu, pozwalający na odprowadzenie nadmiaru skroplin na zewnątrz kominka., WIRPLAST – WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Profess
  • H7/U/MAZOWIECKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii produkcji alkoholi regionalnych na terenie Kompleksu Pałacowo Parkowego w Siemianowicach Śląskich , SATERNUS RESIDENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Certes
  • D4/R/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Opracowanie innowacyjnej mobilnej platformy edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży, SYMPRO.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Szymon Skała. Zalecane szkolenia handlowe w agencji IBD Business School
  • Możesz również polubić