Ćwiczenia z zarządzania – problematyka do egzaminu


Zawiadamiamy że na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy nizej wymienione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa menedżerska – „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej” oraz „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House””
  • zabawa biznesowa : „Stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej” i „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • gra słownikowa : „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” oraz Gry Negocjacyjne i „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani”
  • zabawa edukacyjna : „Turcy w Niemczech-od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” oraz „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”
  • zabawa językowa : „Mniejszość ukraińska w Polsce 1918-2010. Prasa narodowa w kontekście wydarzeń historyczno-kulturowych” i „Utopia mit czy marzenie? Wizja społeczeństwa utopijnego w twórczości autorów”
  • zabawa lingwistyczna – „Wizerunek Gaorga’a W. Busha w polityce zagranicznej na łamach tygodnika Polityka” oraz „Życie i twórczość Borysa Pasternaka”
  • zabawa edukacyjna : „Społeczne i ekonomiczne problemy globalizacji – próba analizy” oraz „Świete drogi Europy”
  • symulacja biznesowa : „Polki we współczesnym życiu politycznym” oraz „Globalne problemy Afryki. Medioznawcze badanie zjawiska.”
  • gra decyzyjna – „Mass media i teroryzm” oraz „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • Możesz również polubić