Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr GOR/55 7 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Kursy w Rzeszowie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany omówiony pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: polkowicki oraz piaseczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., Beiersdorf Lechia S.A., Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych we Wrocławiu Sp. z o.o., Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego”TAREL” Spółka z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , „BONUS EUROTECH” , AUDIT and TAX Group Sp. z o.o., F.P.H. „POŁONINY” Tomasz Bocheński, Internet Media Services , Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna, SYNERGIA COM Sp. z o.o., Zakład Robót Mostowych MOSTMAR Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, EP Serwis , Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe „TRANS-HURT” Robert Kucharski, Europejski Bank Inwestycyjny

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić