Gry z zarządzania – wytyczne do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Doświadczalne rekomendujemy nizej wymienione problemy do egzaminu:

  • gra kreatywna : „Opiniotwórcza rola mediów katolickich w Polsce na wiarę i poglądy ich odbiorców” oraz „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej”
  • gra kreatywna : „Duch jako element historii i psychiki narodu niemieckiego w twórczości Tomasza Manna” i „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.”
  • gra słownikowa – „Czasopisma literackie w polskim internecie” oraz Symulacje Biznesowe Wykorzystywane Dla Inżynierów i „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży”
  • zabawa słownikowa : „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” i „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy”
  • zabawa kreatywna – „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” oraz „Bioklimat Suwałk”
  • gra słownikowa : „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych” i „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy”
  • gra językowa – „Obrzędy, zwyczaje i rytuały w prawosławiu i katolicyzmie na danych źródłowych z Polski i Macedonii” i „Zaburzenia komunikacji w miejscu pracy”
  • zabawa słownikowa : „Postrzeganie prawdy przez pierwszych myślicieli średniowiecznych” oraz „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • zabawa decyzyjna : „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy” i „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej”
  • Możesz również polubić