Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr SMX/97 4 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Edukacyjnego

Porządek debata podczas spotkania przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Audyt stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodki na Spotkania team building w Kazimierzu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony w aspekcie wpływu w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bydgoski oraz nyski

  Upoważnieni beneficjenci to: FIRMA HANDLOWA „DREW-BUD” ANDRZEJ MALEC, Agroma Wałcz Sp. z o.o., Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL -CHOJNICE” S.A., Piekarnia „ZIARNO” JAN WINIARSKI spółka jawna, P.U.H. „MIK-ELE” S.C. , JARSAT S.C. Jarosław, Elżbieta Przedwojscy , CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” , COBI S.A., INVESTIN Sp. z o.o., MEDIA PŁ , SOFCON , ZAGOZDA , Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY SA, Wypożyczalnia Kontener Zbigniew Wiktorski Spółka Jawna, POLIMER POLSKA Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić