Pomoc pieniężna na kursy zamknięte


Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Strukturalny” do formalnego etapu przechodzą tu wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowej platformy e-learningowej dotyczącej robotyki i automatyki “ Akademia Robotyki i Automatyki – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie nowoczesnego portalu e-wydawnictwo w celu zarządzania publikacjami naukowymi – warsztaty sprzedażowe
 • Warsztaty Prezentacyjne – warsztaty HR
 • zbudowanie pakietu e-usług „Wirtualny Specjalista” – treningi z przywództwa
 • wypracowanie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie serwisów informacyjnych oraz sieci samoobsługowych punktów dostępu do internetu w powiecie kartuskim i kościerskim – treningi negocjacyjne
 • stworzenie usługi inteligentnego obrazu świadczonej drogą elektroniczną – szkolenia firmowe
 • progres importu w firmie Rec Solutions Sp z oo przez Plan dynamizacji importu – szkolenia interpersonalne
 • wzmocnienie wielkości importu firmy Kinga – treningi z zarządzania projektem
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – szkolenia z kreatywności
 • optymalizacja i usprawnienie działań obsługowo – sprzedażowych przy rezerwacjach hoteli i imprez dla klientów biznesowych STAYPOLAND – szkolenia menedżerskie
 • zaudytowanie materiałów niepalnych i ich uruchomienie w masowym transporcie pasażerskimPKWiU 361111-3000 – treningi sprzedażowe
 • Budowa i implementacja inteligentnej wyszukiwarki filmowej – treningi z konfliktów
 • Centrum metodyki Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego – szkolenia z zarządzania projektem
 • DOKUM – struktura do zarządzania obiegiem dokumentów przy realizacji procesów – treningi sprzedażowe
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – szkolenia interpersonalne
 • e-GCS – zoptymalizowana mobilna platforma biznesowych gier symulacyjnych – treningi z obslugi klienta
 • Możesz również polubić