Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr EBIJ/93 6 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan dyskusja podczas seminarium zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Pomiar jakości implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Szkolenia w Mikołajkach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Handel energią elektryczną
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Skierniewice oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Papiez Jerzy Firma Uslugowo-Handlowo-Budowlana „Hausbud”, Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne S.A., Technologie Buczek S.A., Piekarnia „ZIARNO” JAN WINIARSKI spółka jawna, IMALUX S.A. , Telewizja Kablowa Słupsk Sp. z o.o. , BIS Consult Łukasz Bis, CWS-boco Polska , GameBurg.net , mLingua Sp. z o.o., SVANTEK , Zakład Poligraficzny OFFSET DRUK Adam Motyka, ATF Rehabilitacja Ortopedia Medycyna Tomasz Cieślik, WEKTOR Marek Gąsiorowski, ”SWAL” TOMASZ ŻEBROWSKI

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić