Pomoc pieniężna na warsztaty biznesowe


Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Podkarpacki Fundusz Społeczny” do drugiego etapu przechodzą tu wymienione programy:

 • zbudowanie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz zdalnego archiwum medycznych obrazów radiologicznych – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – szkolenia z konfliktów
 • Certyfikowane Szkolenia Z Wywierania Wpływu w Poznaniu – warsztaty z zarządzania czasem
 • wypracowanie Platformy Obiegu Dokumentów Księgowych – warsztaty biznesowe
 • zbudowanie portalu społecznościowego fidbekpl służącego zwiększaniu samoświadomości i samooceny poprzez informację zwrotną od innych osób – treningi interpersonalne
 • stworzenie serwisu mojadeskapl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej – warsztaty ze stresu
 • zbudowanie strategii dynamizacji importu firmy Gelg dla wyrobów i usług dotychczas oferowanych oraz nowych, innowacyjnych przedsięwzięć – warsztaty firmowe
 • progres innowacyjności i efektywności procesów biznesowych PPUH Regamet poprzez integrację procesów informatycznych – treningi miekkie
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez pozyskanie urządzeń laboratoryjnych – szkolenia miekkie
 • 4VOD – struktura agregacji i transmisji materiałów telewizyjnych w sieciach IP – szkolenia miekkie
 • Badania i rozwój innowacyjnych systemów pomiarowych w ochronie środowiska – szkolenia z delegowania
 • Bifalina – pozyskanie zewnętrznego inwestora poprzez debiut na rynku NewConnect firmy spin-off – warsztaty zamkniete
 • Bryły z warstw tworzywa sztucznego z portretem Chopina i Jana Pawła II – szkolenia zamkniete
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – szkolenia z przywództwa
 • DealerKiller – unikatowy portal kupna/sprzedaży nowych samochodów – warsztaty z konfliktów
 • Dywersyfikacja przedsiębiorstwa-implementacja modernizacyjnej metodyki wytwarzania produktów z tworzyw polimerowych – szkolenia negocjacyjne
 • cyfrowy system samodzielnego procesowania materiałów reklamowych z kalkulacją kosztów – szkolenia z asertywności
 • Możesz również polubić