Opinie – szkolenia ze sprzedaży – Training Institute

Lista nagrodzonych wniosków w ramach dotacji Duńskiego Grantu Kapitałowego:

  • 8/I/LUBELSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów dla branży stomatologicznej i implantologicznej z wykorzystaniem drukarki D, CENTRUM FREZOWANIA „LUXDENT” S.C. GRZEGORZ JAKUBIEC, JOLANTA JAKUBIEC, . Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • B5/F/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjne leczenie nieoperacyjne przodozgryzu u osob w wieku – lat poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki ortodontycznej d, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-PORADNIA ORTODONTYCZNO-STOMATOLOGICZNA S.C. MAŁGORZATA KUC-MICHALSKA, ANETA KARSKA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry biznesowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • E3/O/POMORSKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie innowacyjnego procesu produkcji., DRUKARNIA DIMOGRAF SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Progress project
  • C1/H/PODLASKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii formowania stali na zimno, pozwalającej na przystosowanie do potrzeb nowych i ulepszonych produktów w przedsiębiorstwie , PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „K.ORZEŁEK,K.MARKISZ”SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Batko. Zalecane w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 2/G/MAZOWIECKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnych technologii naprawy wtryskiwaczy z bezinwazyjną metodą ich diagnozowania, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GÓRA” SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zatwierdzono środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Skała. Zalecane szkolenia w spółce Mindlab
  • 2/G/OPOLSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SA, Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Herra. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Homo Creatore
  • –8/A/ŚLĄSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacji procesowej w zakresie metody hydrodynamicznej do czyszczenia i cięcia konstrukcji stalowych wyposażenia kompleksów ścianowych i chodnikowych oraz konstrukcji obudowy szybów, sposobem na rozwój firmy i wzmocnienie jej konkurencyjności., TECH-TRADING SP Z O.O., Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Akademia przygoda
  • GH3/I/DOLNOŚLĄSKIE-, skuteczne zaimplementowanie przez przedsiębiorstwo elastycznej i kompletnej technologii obróbki części maszyn celem wprowadzenia innowacyjnych procesów i produktów. , KŁOSEK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PIOMET”, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Avenhansen
  • Możesz również polubić