Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr LRF/69 4 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Funduszu Oświatowego

Program dyskusja podczas konferencji obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Katowicach
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Transport lotniczy towarów
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: biłgorajski oraz przemyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Metali Lekkich „Kęty” S.A. (Grupa KĘTY S.A.), Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A. , VE Systems, Atest Sp. z o.o, P.P.H.U. KAM Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Kowalewski, „COMMUNITY” , APP Sp. z o.o., FAKRO PP , GaleriaOpen , Novitus SA, PLASTSYSTEM RZESZÓW , Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, AG Koperty Company sp. z o.o., VATRA , I-Mar Przedsiębiorstwo Kamieniarskie, Antoni Młynarski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić