Symulacje z zarządzania – zalecenia do egzaminu


Potwierdzamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne dopuszczamy tu przedstawione zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska : „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków” oraz „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi”
  • gra edukacyjna : „Językowa kreacja kobiety w prasie kobiecej” oraz „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku”
  • symulacja decyzyjna : „Święta na tle kultury Polski i Macedonii” oraz Symulacje Biznesowe i „Fenomen kulturowy tańca (w kręgu pierwszych zagadnień)”
  • symulacja słownikowa : „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” i „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005”
  • symulacja strategiczna – „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni” oraz „Stan Wojenny w publicystyce polskiej i zagranicznej”
  • gra językowa – „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości” oraz „Czasopisma literackie w polskim internecie”
  • zabawa menedżerska – „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej” i „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)”
  • gra menedżerska : „Postać starego ojca i królewicza w baśniach i legendach” i „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży”
  • symulacja słownikowa : „Istota reklamy audiowizualnej na przykładzie wybranych kampanii reklamowych” i „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu”
  • Możesz również polubić