Rekomendacje – trenerzy z zarządzania projektami – Ośrodek Doradztwa

Lista zarekomendowanych do drugiego etapu projektów w ramach dotacji Szwajcarskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • 9/A/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Wykonywanie innowacyjnej konstrukcji drogi mieszanką SMA JENA poprzez wykorzystanie maszyn drogowych: kruszarki oraz rozkładarki mas bitumicznych., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o.o., . Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia w agencji ODiTK
  • F6/S/ZACHODNIOPOMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie do produkcji innowacyjnego wideorektoskopu z możliwością rejestracji obrazów w rozdzielczości Full HD, Firma Produkcyjno Usługowa ADVARTEC Paweł Wojdas, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje agencja Project.
  • B0/J/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie i komercjalizacja innowacyjnego oprogramowania do zarządzania dystrybucją, ITD SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Herra. Zalecane szkolenia handlowe w agencji IBD Business School
  • 5/X/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności firmy Technomex poprzez automatyczna reorganizacja innowacyjnego i kompleksowego programu rehabilitacji kończyny górnej. , PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „TECHNOMEX” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji ogłoszono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Skała. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Avenhansen
  • E7/B/DOLNOŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja technologii destylacji ekstrakcyjnej z użyciem cieczy jonowych w procesie oczyszczania i produkcji rozpuszczalników organicznych i ich mieszanin, Ekomax Sp z o.o., Dla tego aplikacji przyznano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia w fundacji Progress project
  • HH5/K/ŚLĄSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacji procesowej w spawaniu hybrydowym poprzez użycie Fiber-Lasera równolegle z łukiem elektrycznym, CNC PRO Radosław Kucharski, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Avenhansen
  • A9/J/MAZOWIECKIE-, Rozwój Spółki poprzez zakup i automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii diagnostycznej i szkoleniowej z zastosowaniem ultrasonografii w diagnostyce obrazowej., MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku przyznano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Mindlab
  • D0/D/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Druk zabezpieczonych hologramem i zmiennym numeratorem innowacyjnych opakowań farmaceutycznych oraz etykiet typu peel-off przy % inspekcji i zapewnieniu jakości, ASTER JACEK HUĆ, Dla tego wniosku przyznano subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Grzesiak. Zalecane szkolenia w fundacji Schenk Institute
  • Możesz również polubić