Zabawy integracyjne – wyróżnieni pracownicy


Dostawcom i kooperantom, których nazwiska poniżej, uprzejmie dziękujemy (a także przesyłamy wymienione niżej prezenty) za zaangażowanie na wypełnienie naszej ankiety, który analizowali nasi wykładowcy Olgiert Kańtoch, Cezar Waśkowski, Jerzy Humenny i Ignacy Moskal podczas analizy p.t. Sląskie Tkackie Szkolenia Team Building

  • Baltazar Kaszkiel, Kasjer walutowy, Mełgiew, dostaje od nas zaproszenie na kurs „Efektywność managerska – mocne strony szefa w zarządzaniu ludźmi” lub szkolenie team building i publikację „„Arkona”, „Zaranie”, „Kuźnia”, „W drodze” i „Stanica” – pisma wydawane przez zadrużan w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech”
  • Daniel Chadron, Kolporter, Sadlinki, dostaje od nas zaproszenie na trening „ Team-building – kształtowanie fundamentów zespołu” lub warsztat komunikacji i współpracy a ponadto wydawnictwo „Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju”
  • Dobiesław Olszowski, Antykwariusz, Wojsławice, przyznajemy darmowy wstęp na program e-learning „Zarządzaj asertywnie swoją energią w czasie” lub szkolenie integracyjne a także książkę „Neopogaństwo rosyjskie. Poszukiwanie tożsamości w postkomunistycznej Rosji”
  • Fryderyk Bogacz, Matematyk, Wiżajny, dostaje od nas zaproszenie na warsztat otwarty „Poznaj i wykorzystaj swoje mocne strony! warsztat pewności siebie i wykorzystania potencjału” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a ponadto książkę „6 łyków pozytywnej energii”
  • Franciszek Drzewiecki, Administrator baz danych, Szczytniki, przesyłamy bezpłatny voucher na program e-learning „Prowadzenie rozmów oceniających” lub wybraną naszą grę szkoleniową a także książkę „Przekorni: Boy-Żeleński, Słonimski, Cat-Mackiewicz, Pruszyński, Stachniuk, Kisielewski, Tyrmand, Kałużyński, Urban”
  • Pankracy Balcerowicz, Antykwariusz, Rzeszów, przesyłamy bezpłatny voucher na panel moderowany „ Zintegrowane planowanie w przedsiębiorstwie” lub event motywacyjny a także wydawnictwo „Nauka o administracji”
  • Wacław Adamczyk, Nauczyciel akademicki , Pysznica, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat zamknięty „Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? opracowanie i wdrożenie strategii naprawczej” lub jedną z naszych gier integracyjnych oraz wydawnictwo „Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. techniki promocji. SE 119”
  • Możesz również polubić