Scenki integracyjne – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Informujemy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Integracyjne rekomendujemy nizej wymienione tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” oraz „Szlak Piastowski w internecie”
  • gra decyzyjna – „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce” i „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”
  • symulacja zespołowa : „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku” i Gry Negocjacyjne oraz „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Synteza treści i funkcjonalności”
  • symulacja menedżerska – „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury” oraz „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku”
  • zabawa kreatywna – „Przemoc w filmie” i „Synteza stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • zabawa językowa : „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji” i „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • zabawa słownikowa – „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów” i „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski”
  • gra komunikacyjna : „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata” i „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000”
  • gra decyzyjna – „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu” i „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni”
  • Możesz również polubić