<!–more–>Różnego rodzaju gry terenowe są coraz popularniejsze pośród małych i dużych firm. Kadra zarządzająca widzi bowiem zalety, jakie odnieść można przy organizacji takiego wydarzenia. Przeprowadzona w odpowiedni sposób gra potrafi poprawić pracownicze relacje, a dodatkowo poszerzyć umiejętności i kompetencje tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach.
<br>
Niedawno temu z ogromnym rozmachem została zorganizowana przez jedną z firm farmaceutycznych gra szkoleniowa dla pracowników, jaką wielu uznało za największą w Polsce. Mieli bowiem okazję w niej uczestniczyć praktycznie wszyscy pracownicy, co w sumie dało około 450 uczestników. Oprócz tego wszystkim się opiekowało 35 trenerów, jacy odpowiedzialni byli za zajęcia z grupami zawodników.
<br>
Pewną część z tej grupy trenerów stanowiły osoby z firmy wszystko organizującej, lecz dużą część kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przyjechali oni wcześniej do hotelu, w którym miało się to wszystko odbyć, i odbyli tam odpowiednie przeszkolenie. Tym sposobem bez żadnego problemu poradzili sobie ze swoimi zadaniami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był sam Prezes Zarządu, który na co dzień jest doświadczonym alpinistą. Wykorzystał on swoje zainteresowania do tego, żeby w oparciu o górską wyprawę dać słuchaczom dużo interesującej wiedzy na temat kierowania zespołem ludzi, rozwiązywania sporów i motywacji. Było to nawiązanie do tematyki pracy w zespole, tak istotnej w każdej firmie.
<br>
Podczas pobytu szkoleniowego wszystkich uczestników podzielono na 25 grup, które przez cały dzień zajmowały się zaplanowanymi celami. Główny element wspomnianej gry stanowiły tak zwane społeczne eksperymenty, to znaczy nietypowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w jakich uczestnicy musieli się wykazać kreatywnością, komunikacją i zaufaniem.
<br>
Eksperymenty te kończyły się daniem grupie specjalnych kart problemowych, z jakimi ta musiała się zapoznać. W czasie analizowania tych kart w praktyce pracownicy oceniali swoje poczynania nawiązaniu do pięciu najważniejszych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do pracy, którą wykonują na co dzień.

Możesz również polubić