Pomoc pieniężna na szkolenia z zarządzania


Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Małopolski Program Regionalny” do drugiego etapu dostały się niżej wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie nowej e-usługi dla sektora bankowego, elektroniczna weryfikacja kredytobiorców – warsztaty z delegowania
 • Szkolenia Dla Pracowników w Krakowie – szkolenia sprzedażowe
 • stworzenie platformy zdalnej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących nowoczesne plany – szkolenia handlowe
 • wypracowanie portalu samochodowych gier on-line – szkolenia zamkniete
 • stworzenie serwisu mobilnego rabatujpl umożliwiającego uzyskiwanie grupowych rabatów na aukcje w internecie – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie wirtualnego serwisu o dostępności i rezerwacji apartamentów prywatnych w miastach i kurortach – szkolenia miekkie
 • PKWiU 316211 – warsztaty ze stresu
 • zoptymalizowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej – szkolenia z asertywności
 • Adwertaria struktura dla kupujących i sprzedających elektroniczne powierzchnie reklamowe zawierająca unikalny program optymalizacji reklam – treningi menedżerskie
 • AutoNegocjatorpl – stworzenie elektronicznej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu nabycieu nowych samochodów – szkolenia sprzedażowe
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na innowacyjnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – szkolenia interpersonalne
 • Budowa i uruchomienie inteligentnej wyszukiwarki filmowej – szkolenia menedżerskie
 • Centrum innowacyjnych technologii Laserowych do produkcji nowoczesnych ekologicznych kotłów energetycznych – szkolenia handlowe
 • Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA – treningi firmowe
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w 2010 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka – warsztaty z asertywności
 • eGabinety – koncepcja technologicznej rejestracji i komunikacji z gabinetami lekarskimi/lekarzami oraz zarządzania harmonogramem wizyt pacjentów – warsztaty zamkniete
 • Możesz również polubić