Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr WRF/67 7 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Plan debata w czasie panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Analiza jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale Konferencyjne Na Szkolenia Menedżerskie
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 • Fundusz zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radomszczański oraz m. Gdańsk

  Upoważnieni beneficjenci to: „ELEKTROBUDOWA” S.A., NEUPACK POLSKA Sp. z o.o. , Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o., Bydgoska Telewizja Kablowa „GAWEX” S.C. , Stowarzyszenie Odbiorców Telewizji Satelitarnej „ISKRA” , PETROTEL Sp. z o.o. , BLIRT SPÓŁKA Z PGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Danmar Computers Małgorzata Mikłosz, Instytut Techniki Budowlanej, KRESS-NET Krzysztof Rutecki, PCSM , TIME , Fabryka Armatur JAFAR S.A., Promesa Plus , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Markowska Beata

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić