Granty Europejskie na treningi menedżerskie


Kursanci ze współpracujących z nami stale podmiotów aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Łódzki Fundusz Infrastrukturalny” na WarsztatyZarządzanie Czasem środki otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Szkolenia dla Grafików Komputerowych w firmie Sordex
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • „Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim”
 • eksport wysokoefektywnych urządzeń wymuszania przepływów i filtracji wody.
 • zaawansowana suszarnia na biomasę – budowa budynku produkcyjnego, udoskonalenie prototypu, opatentowanie, wdrożenie do produkcji.
 • sporządzenie energooszczędnych drzwi filplast i implementacja na nowoczesnej linii technologicznej.
 • opracowanie procedury eksploatacji z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT przez KGHM (28.92.1)
 • opracowanie i implementacja technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • opracowanie i uruchomienie do oferty komercyjnej systemu IT Manager (PKWiU 72.21.11)
 • sporządzenie i uruchomienie wzorów użytkowych szansą intensyfikacji firmy Beverlo Polska.
 • opracowanie oraz implementacja innowacyjnego produktu – procesu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • opracowanie pierwszej polskiej konstrukcji i metodyki produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • opracowanie/wdrożenie do produkcji nowoczesnego modelu elewacji i ogrodzeń klinkierowych
 • platforma wspierająca rozwój współpracy w programie partnerskim.
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa oraz implementacja innowacyjnych metodyki produkcji zabawek w TREFL S.A.
 • proces monitoringu pojazdów firm transportowych Net Line
 • system wymiany rejestrów w procesie realizacji badań rynkowych i audytu sprzedaży
 • utworzenie e-platformy kompleksowych usług kontrolowania opłat mieszkaniowych, rozliczania umów najmu prywatnego mieszkań, administrowania najmem nieruchomości
 • implementacja nowoczesnego projektu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce „EDM Konsulting”
 • implementacja innowacyjnego procesu teleinformatycznego w spółce Pactor umożliwiającego wymianę rejestrów z partnerami biznesowymi.
 • uruchomienie planu Rozowju importu w przedsiębiorstwie AXXEL Sp. z o.o.
 • uruchomienie aplikacji B2B integrującej procesy informatyczne Biura Rachunkowego Partner S.C i jego partnerów.
 • implementacja energooszczędnej metodyki wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • wypracowanie mobilnego centrum pozyskiwania informacji prawnych
 • wypracowanie cyfrowego serwisu systemowego generowania raportów i rozliczenia prowizji ze sprzedaży www.reportprograms.pl
 • stworzenie elektronicznego serwisu informacyjnego poświęconego drogom i inwestycjom Podlasia

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie kierowników

 • Możesz również polubić