Książki dla klientów zajęć – symulacje


Serdecznie prosimy klientów naszych zajęć i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie opublikowanych na tej stronie książek w uzupełnieniu do treningu Gry Biznesowe.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, iż niniejsza baza zawiera opracowania wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji.

 • Kształcenie Kompetencji Przywódczych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Jan Turzeja
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Aldowska
 • Tablice naturalnych wartości funkcji trygonometrycznych
 • Turbogeneratory
 • Mechanika techniczna
 • Gry transportowe – podstawy teoretyczne
 • Układy elektroniczne w nauce i technice
 • Pzegląd fizyczne technologi materiałowej
 • Książka w propagandzie bhp
 • Psychologia Bezpieczeństwa Pracy
 • Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych
 • Biblioteka w zakładzie pracy
 • Tablice stali zwykłej jakości
 • Poradnik techniczny kierownika budowy
 • Zbiór zadań ćwiczeniowych z rysunku technicznego (skrypty)
 • Układy przełączające w automatyce
 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych
 • Procesy łączeniowe w układach elektroenergetycznych
 • Obsługa naprawy silników elektrycznych.
 • Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko
 • Przewodnik inżyniera matematyka t 1
 • Mały rocznik statystyczny 1987
 • Kodeks karny. Komentarz t.II
 • System operacyjny George 3
 • Od A do Z czyli o encyklopediach i encyklopedystach
 • Fundamenty grafiki w językach Basic i Turbo Pascal
 • Podręcznik metrologii. T. 2
 • Word Perfect 5.R.Podręczny Przewodnik Programu
 • Statgraphics statystyczna analiza pomiarów
 • Norton Comander v 3.0 w praktyce
 • Sztuka świata tom 5
 • Modele probabilistyczne w sieciach elektroenergetycznych.Wyd.I. 251str.,20cm.
 • Ekologia – wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Informatyka Pzegląd teorii Przekład z języka hiszpańskiego 91str,31cm
 • Aparatura i urządzenia chłodnicze Wyd IV 427 str., 20 cm
 • Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
 • Język polski – vademecum maturzysty Wyd.I 399 str., 20 cm
 • Zarys ekologii glonów wód włodkich i środowisk lądowych 252 str., 24 cm
 • Kompendium analizy o społeczeństwie,państwie i prawie 340 str., 20 cm
 • Gry lean manufacturing – podstawy teoretyczne
 • Designer 4.0 w.polska i angielska 327 str., 23 cm
 • Wielki słownik rosyjsko-polski T.1 Wyd.IV 863 str., 24 cm
 • Chemia – zbiór zadań dla szkół średnich 229 str., 23 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz St.pr.30.04.94 Wyd.II 757 str., 24 cm
 • Zarządzanie firmą Strategie struktury decyzje tożsamość 598s 23cm
 • Kompendium wiedzy o gospodarce 367 str,20 cm
 • Konstrukcje krótkofalarskie SP 5 AHT dlapoczątkujących Wyd.II 205 str,30 cm
 • Statystyka wyd 2
 • Wstęp do prawoznawstwa wyd 3
 • Elementy projektowania konstrukcji metalowych Wyd.II 452 str, 28 cm
 • Kodeks karny,Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczy- nowy 422 str, 21 cm
 • Socjologia 240 str, 18 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II Wyd.III 383 str, 20 cm
 • Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa – pozycja na rynku kapitałowym 430 str, 24 cm
 • Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych
 • Zarządzanie jakością – Praktyka i praktyka 366 str, 24 cm
 • Technologia tłokowych silników wysokoprężnych 491 str, 24 cm
 • Konsumpcja w gospodarce rynkowej 317s 20cm
 • Słownik konwersacyjny języka angielskiego 390s 24cm
 • Encyklopedia zwierząt od pierwotniaków do ssaków 352 str, 30 cm
 • Handel zagraniczny cz.2 Metody,problemy,tendencje 342s 23cm
 • Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych 279 str, 24 cm
 • Windows 2000 Professional 416 str. 24 cm
 • Teoria inwestycji finansowych 610 str, 24 cm
 • Możesz również polubić