Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr APY/21 6 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Oświatowego

Program debata w czasie warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Ocena jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Imprezy Team Building
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja tkanin
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Bydgoszcz oraz m. Koszalin

  Upoważnieni beneficjenci to: Janina Faron Przedsiebiorstwo Transportowe,,FAR-TRANS”, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Gorzyce” S.A., DROBIMEX Sp. z o.o., Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” , „Developer” , Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Frey spółka jawna, HOLICON , Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Profarb I , TELESTO SP. Z O.O., Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., METKOM , Grainmedia Piotr Adam Lisiecki

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić